Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Local na zona vella de Cangas

Ref: 1556
Local Comercial
40 m2 construidos.
Aluguer: 250 €/mes
Cual. Enerx.: Pendente
Situado na zona vella de Cangas, nunha zona de tránsito. 
Descrición

Situado na zona vella de Cangas, nunha zona de tránsito. 


O local conta cunha superfice de 40 m2 distribuidos nunha estancia ampla cun pequeno almacén. Dispón de baño


 Para acceder ao local é necesario subir unhas escaleiras. Esíxense garantías de solvencia para a formalización do contrato. 


Preferible a presentación de aval bancario ou garantía similar. O prezo inclúe a comunidade e hai que engadirlle o IVE e deducirlle a retención en IRPF que corresponda en cada momento. O inquilino debe facerse cargo dos recibos de luz, auga, lixo e depuradora. 


 A fianza é a esixida por lei para locais comerciais: 2 mensualidades.