Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Local reformado fronte á igrexa de Cangas

Ref: 1683
Local Comercial
70 m2 construidos.
Aluguer: 600 €/mes
Cual. Enerx.: Pendente
Na rúa Real, en pleno centro da Zona vella
Descrición

Local cunha excepcional situación na Rúa Real, diante da Ex-Colexiata, nunha zona moi transitada, entre o mercado e o colexio de Nazaret, no centro da Zona vella. Pertence a unha casa, recentemente restaurada, acondicionado xa en toda a parte de albanelaría e instalacións. Conta cun baño. Non conta cunha actividade previa.

Esíxense garantías de solvencia para a formalización do contrato. Preferible a presentación de aval bancario ou garantía similar. O prezo inclúe a comunidade e hai que engadirlle o IVE e deducirlle a retención en IRPF que corresponda en cada momento. O inquilino debe facerse cargo dos recibos de luz, auga, lixo e rede de sumidoiros.

A fianza é a esixida por lei para locais comerciais: 2 mensualidades.