Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Oficina en aluguer en Cangas Do Morrazo, Pontevedra (Núcleo urbano)

Ref: 1827
Oficina
65 m2 construidos.
Aluguer: 400 €/mes
Cual. Enerx.: Pendente
Está situado na Avenida de Marín, no centro de Cangas: unha zona comercial e transitada. O local está en bo estado, e está destinado a oficinas ou algunha actividade relacionada. Só é necesario o acondicionamento para o novo uso xa que está baleiro. Esíxense garantías de solvencia para a formalización do contrato. Preferible a presentación de aval bancario ou garantía similar. O prezo inclúe a comunidade e hai que engadirlle o IVE e deducirlle a retención en IRPF que corresponda en cada momento. O inquilino debe facerse cargo dos recibos de luz, auga, lixo e depuradora. A fianza é a esixida por lei para locais comerciais: 2 mensualidades.