Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Local a estrear en Cangas

Ref: 1885
Local Comercial
108 m2 construidos.
Lóbrego
Venda: 75.000 €
Aluguer: Consultar
Cual. Enerx.: E
Actualmente atópase lóbrego pero no caso de aluguer pódese acordar o acondicionamento a cargo do propietario.
Descrición

Está moi preto do Auditorio Municipal de Cangas, fronte á oficina de Servizos Sociais. É unha zona con bo acceso en coche e limitando co casco antigo. Visible desde o novo parque infantil na rúa San José.

Espazo a estrear, en edificio de recente construción, con 3 fachadas exteriores (un total de 30ml), 2 delas de gran visibilidade desde a rúa San José, cunha altura libre interior de 5,40m.

Posibilidade de unilo co local do lado de 141m2 e 26ml de fachada exterior (con 4m de altura interior), resultando un baixo de 250m2 totais. Consultar condicións de venda e/ou aluguer conxunto.

En caso de aluguer esíxense garantías de solvencia para a formalización do contrato. A fianza é a esixida por lei para locais comerciais (2 mensualidades) pero valórase a presentación de aval bancario ou garantía similar.

O prezo inclúe a comunidade e hai que engadirlle o IVE e deducirlle a retención en IRPF que corresponda en cada momento. O inquilino debe facerse cargo dos recibos de luz, auga, lixo e depuradora.