Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Local acondicionado na Pedra Alta

Ref: 1932
Local Comercial
100 m2 construidos.
Aluguer: 600 €/mes
Cual. Enerx.: G
Baixo comercial totalmente acondicionado e recentemente pintado, totalmente accesible, con escaparate á estrada principal e nunha zona con moita actividade comercial e transitada.
Descrición

Local na Pedra Alta, fronte á rotonda dos mexillóns. Unha zona transitada e comercial, con bo acceso en coche.

Ten unha rampla, accesible para persoas discapacitadas. Dedicado anteriormente a oficinas polo que ten todas as instalacións. Conta con dous aseos e a fachada de entrada con escaparate. Está en moi bo estado.

Esíxense garantías de solvencia para a formalización do contrato. Preferible a presentación de aval bancario ou garantía similar.

O prezo inclúe a comunidade e hai que engadirlle o IVE e deducirlle a retención en IRPF que corresponda en cada momento.

O inquilino debe facerse cargo dos recibos de luz, auga, lixo e depuradora.

A fianza é a esixida por lei para locais comerciais: 2 mensualidades.