Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Local acondicionado no centro de Cangas

Ref: 1987
Local Comercial
72 m2 construidos.
Aluguer: 500 €/mes
Cual. Enerx.: Pendente
Local comercial situado fronte ao concello, nas galerías, zona comercial e transitada. 
Descrición
Local comercial acondicionado situado no centro de Cangas, fronte ao concello, en galerías con gran actividade comercial.

O establecemento ten una superficie de 72 m2 distribuidos nun espazo principal, unha pequena sala separada, almacén e un pequeno aseo. Conta con duas entradas, unha polas propias galerías e outra pola parte traseira, dede os xardíns de Andrea. 

Esíxense garantías de solvencia para a formalización do contrato. Preferible a presentación de aval bancario ou garantía similar. O prezo inclúe a comunidade e hai que engadirlle o IVE e deducirlle a retención en IRPF que corresponda en cada momento.

 O inquilino debe facerse cargo dos recibos de luz, auga, lixo e depuradora. A fianza é a esixida por lei para locais comerciais: 2 mensualidades.