Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Local acondicionado con gran visibilidade

Ref: 2589
Local Comercial
219 m2 construidos.
Acondicionado
Venda: 280.000 €
Aluguer: 1.000 €/mes
Cual. Enerx.: Certificación pendente
Situado na Avenida de Vigo, en fronte ao parque de Nazaret, zona de paso de colexios e gardarías infantís.
Descrición
Situado na Avenida de Vigo, en fronte ao parque de Nazaret, zona de paso de colexios e gardarías infantís, por tanto visible ao tránsito peonil e rodado. 
Conta con máis de 20 ml de fachada acristalada, zona de almacén, aseo e patio exterior de 30m2 para uso privativo do local.
Esíxense garantías de solvencia para a formalización do contrato. Valórase a presentación de aval bancario ou outras garantías adicionais, ademais da fianza legal obrigatoria (2 meses).
O prezo inclúe a comunidade e hai que engadirlle o IVE e deducirlle a retención en IRPF que corresponda en cada momento.
O inquilino debe facerse cargo dos recibos de luz, auga e lixo.