Lares Inmobiliaria
986 329 975
https://www.lares.gal
 

Terreo edificable para vivenda colectiva

Ref: 3258
Parcela
471 m2 de parcela.
Venda: 240.000 €

De 348,60m2 de parcela neta con doble frente a vía pública e edificable en planta baixa, 1º, 2º e baixocuberta segundo normativa municipal.

Descrición

De 348,60m2 de parcela neta con doble frente a vía pública e edificable en planta baixa, 1º, 2º e baixocuberta segundo normativa municipal.