Aviso Legal

INMOBILIARIA LARES C.B., responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon a disposición dos/das usuarios/as o presente documento, co que pretende dar cumprimiento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº 166, así como informar a tódolos/as usuarios/as do sitio web respecto a cales son as condicións de uso.
Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario/a, comprometéndose á observancia e cumprimento riguroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.
INMOBILIARIA LARES C.B. resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos/as usuarios/as ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web de INMOBILIARIA LARES C.B..

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome do dominio: www.lares.gal
Nome comercial: LARES INMOBILIARIA
Denominación social: INMOBILIARIA LARES C.B.
NIF: E94023009
Domicilio social: Rúa do Sol 19, baixo, Cangas, 36940 (Pontevedra) Teléfono: 986329975 e-mail: info@lares.gal

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamiento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do RESPONSABLE ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos/das autores/as. Tódolos contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do RESPONSABLE.

Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimiento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puideran aparecer no sitio web, pertencen ás súas respectivas persoas propietarias, sendo elas mesmas responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de www.lares.gal.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa simple mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimientos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico info@lares.gal

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O RESPONSABLE exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.
Uso de Cookies
Este sitio web pode empregar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao rematar a sesión do/a usuario/a.
En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida dos mesmos. Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo/a usuario/a coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos/as usuarios/as que se rexistraran previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden empregar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc, sendo nestes casos cookies prescindibles técnicamente pero beneficiosas para o/a usuario/a. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do/a usuario/a. O/A usuario/a ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo.
Por favor, consulte as instruccións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces
Dende o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos.
En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.
O RESPONSABLE non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do RESPONSABLE. Sen embargo, e en cumprimiento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de tódolos/as usuarios/as, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o/a usuario/a considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible de esta clasificación, prégase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web. Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamiento os 365 días do año, 24 horas ao día. Sen embargo, o RESPONSABLE non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Direccións IP
Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome do dominio utilizados polo/a usuario/a. Unha dirección IP é un número asignado automáticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións únicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

4. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenroladas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis próximos a CANGAS.

Sobre Lares

Somos dúas empresas que camiñamos xuntas dende 2009. Viñamos de moitos anos alugando os nosos inmobles, o que nos levou a ser tamén xestores inmobiliarios de venda e aluguer.

Pero fíxémolo ao noso xeito, rachamos tódolos convencionalismos e iso gustouvos, e así, xuntos, chegamos ata hoxe.

Formas parte dela, coñece a nosa historia!