POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. INFORMACIÓN AO/Á USUARIO/A

INMOBILIARIA LARES C.B., en diante RESPONSABLE, é o Responsable do tratamento dos datos persoais do/a Usuario/a e informa que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) e a Lei 3/2018 de 5 de decembro (LOPDGDD), polo que facilítaselle á seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: manter unha relación comercial co/coa Usuario/a. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais.
    Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este acadara algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos estatísticos.
  • Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo/a usuario/a a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición.
  • Remitir o boletín de novas da páxina web.

Base xurídica do tratamento: consentimento do/a interesado/a.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento e, cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación dos datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, agás obriga legal.

Dereitos que asisten ao/a Usuario/a:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Enderezo postal: INMOBILIARIA LARES C.B.. RÚA DO SOL 19, BAIXO - 36940 CANGAS (PONTEVEDRA). Email: info@lares.gal

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO/A USUARIO/A

Os/As Usuarios/as, mediante a marcación das casillas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.
O/A Usuario/a garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.
O RESPONSABLE informa e garante expresamente aos/as usuarios/as que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizara algún tipo de cesión de datos persoais, se lle pedirá previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos/das Usuarios/as. Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao/á Usuario/a. En caso de que non sexan facilitados todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con tódalas disposicións das normativas GDPR para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifiestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polo cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co/coa interesado/a e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR co fin de protexer os dereitos e liberdades dos/das Usuarios/as e comunicoulles a información axeitada para que poidan exercerlos.

Sobre Lares

Somos dúas empresas que camiñamos xuntas dende 2009. Viñamos de moitos anos alugando os nosos inmobles, o que nos levou a ser tamén xestores inmobiliarios de venda e aluguer.

Pero fíxémolo ao noso xeito, rachamos tódolos convencionalismos e iso gustouvos, e así, xuntos, chegamos ata hoxe.

Formas parte dela, coñece a nosa historia!